Yaklaşık 21 yıl önce çocuklarla çalışmaya karar verdiğimde beni nelerin beklediğine dair aslında çok da fazla bir fikrim yoktu. Sadece çok eğlenceli olacağını düşünmüştüm. Bir buçuk yıl kadar yetişkinlerle çalışmıştım ve çocuklarla çalışma teklifi de oldukça cazipti…Üstelik çalışmak istediğim alanlardan biriydi.Eğlenceli olduğu konusunda yanılmamışım..Ancak çalışmanın sadece çocukla değil , çocuğun etrafında kim varsa (anne, baba, kardeşler, dede , teyze amca , eğitimciler , doktorlar, psikologlarla da) hepsiyle birlikte çalışmak olduğunu çok kısa bir süre anladım.

Çalıştığım bu zaman içinde çocuklarla çalışmayı aileleri ve diğer meslek elemanları ile de işbirliği içinde olduğum kocaman bir ailem olduğunu gördüm. Meslek yaşantımdaki ilerlemeleri ve attığım adımları çok daha dikkatli planlamaya başladım.Şimdi her geçen gün artan tecrübemle ve bilgi birikimlerimle rehabilitasyon ailesinin bir parçasıyım.

Çocukla ve aileyle ilk karşılaştığımda gözlerinde çok soru işaretleri olur, özellikle de bebekse …Bazen cevabını benimde bilmediğim sorular sorulur.İşte o zaman fizyoterapist olarak biliyorum ki profesyonellik önem kazanır. Aileye bütün endişelerine ve meraklarına rağmen çocuklarına en iyi şekilde nasıl yardım edebileceklerini öğretmem gerektiğine inanırım. Onların belki de tahmin etmekte zorlandıkları 2 yıl belki de 10 yıl sonraki resmi görmek, o an neler hissedebileceklerine dair fikir sahibi olmak ve bu durum için gerekli önlemleri almak ;uygun egzersiz programını çıkarmak; gerekli meslek elemanlarına yönlendirmek ve bilgilendirmek benim için oldukça önemlidir. Hem ailenin bir parçası olmaya hem de bir uzman olmaya çalışırım. Birlikte çalıştığım ailelerin pek çoğuyla uzun yıllar devam eden dostluklar oluşur. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü onlar için sadece çocuklarına fizyoterapist değil özel ihtiyaçları olan ,özel desteğe ihtiyaçları olan çocuklarını büyütmeye yardım eden bir arkadaşları olarak görürler.Çocuklarının büyüme sürecinde ilk adımları, ilk kelimeleri pek çok ilkleri paylaşmış olurum.

Çalışmalarım sırasında en çok dikkat ettiğim nokta ise objektif bakış açımı korumaktır.
Her değerlendirmeye aldığım çocuğun yeni bir çocuk olduğunu ve ailenin yeni bir aile olduğunu ve benim içinse yeni bir deneyim olduğunu bilirim. Çocuğun probleminin ciddiyetine, ailenin yaşadıkları durumun farkındalığına göre tedavi programı ,bir çalışma programı belirlemeye çalışırım. Tedavi programına aldığımda çocuk ve aile her geldiklerinde tekrar tekrar tedavi planını gözden geçirerek değişen durumlara adaptasyon sağlamaya çalışırım. Ailenin de benimle birlikte ortak gerçekçi hedefi görmeleri, hissetmeleri için rehabilitasyon ekibinin diğer elemanları ile birlikte çalışılması gerektiğini inanırım. Bu bazen yıllar sürse de…
Çocuklarla çalışmak bunca hedefin ortasında yine de bana çok eğlenceli gelir. Keyif alırım. Eğer çocuk ciddi fakat eğlenceli bir oyun olduğuna inanırsa yapılan çalışmalar çok daha kolaylaştığını düşünüyorum.

Çocuklarla çalışırken yeniliklere açık olmak gerektiğine inanıyorum.Bir çocuk veya bir problem için geçerli bir tedavi metodunun bazen bir başka probleme veya kişiliğe sahip çocuk için uygun olmadığını fark ettim.Bu yüzden de farklı tedavi metotlarını ( krokow çocuk merkezinde Vojta’ya dayalı kinezyolojik tedavi; Türkiye’de ilk defa düzenlenen EBTA standartlarına uygun NDT gibi) öğrenmek için eğitimler aldım. Riskli bebekler , prematüre bebekler ve down sendromlu bebekler özellikle çok daha fazla çalıştığım ve uzun süreli takip edebildiğim grup oldu.

Yapılan çalışmaların akademik olarak devam ettirmenin bana çok daha fazla tecrübe kazandıracağına ve daha fazla çocuğa yardımcı olmama yardım edeceğine inanıyorum. Bu yüzden Haliç Üniversitesi Fizik tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümünde 2009 dan beri akademisyen olarak devam ediyorum. Mesleki bilgi ve deneyimlerimi yeni meslektaşlarım olacak öğrencilere aktarırken hep birlikte yeni keşiflerde bulunmayı beyin fırtınalarını seviyorum.

Sevdiğim bir mesleği yapıyorum. Bu yüzden de kendimi ne kadar fazla geliştirirsem yaptığım işte daha fazla başarılı olacağıma inanıyorum.

Çocuk rehabilitasyonun en doğru, en kapsamlı şekilde yapılmasını hedefliyorum. Departmanı düzenlerken farklı yerlerdeki rehabilitayon uygulamalarını görmenin; akademik çalışmaları takip etmenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Farklı çalışmaları görmenin, kendi yaptığım çalışmalarla benzerliklerini bulmamamın, farklı deneyimleri paylaşmamın mesleki bakış açımı daha da zenginleştireceğine inanıyorum. Kazandığım deneyimlerin benimle birlikte çalışan çocukları, aileleri ve özellikle de meslektaşlarımı olumlu yönde etkileyeceğine yürekten inanıyorum.

Sevgiyle kalın ….

İŞ DENEYİMLERİ
Gülenç Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi 2012-2015
VKV amerikan hastanesi pediatrik rehabilitasyon 2005-2012
Haliç Üniversitesi 2009- devam
acıbadem Üniversitesi 2012-2013
Down Sendromu Vakfı 2001-2005
Türkiye Spastik çocuklar Vakfı Metin Sabancı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi 2007-2009
Çağdaş Terapi Erken Tanı ve erkan Müdahale Vakfı 1996-2002
İÜ Tıp fakültesi Ortopedi ve travmatoloji ABD 1994-1996
Marmara Üniveristesi sağlık Bilimleri Enstitüsü Nörolojik Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı

Aldığı Eğitimler
1996-1999 Vojtaya Dayalı kinezyolojik teşhis ve tedavi Kursu ( krakow Çoccuk merkezi )
1999-2001 Alt ve üst ekstremite mobilizasyon eğitimleri ( Aktik sağlıklı yaşam Merkezi)
2005-2006 EBTA nörogelişimsel tedavi metodu ( bobath eğitimi )
2007-2008 Duyu Bütünleme Teorik-pratik- uygulama eğitimi ( Temas Çocuk Merkezi )
2008 Duyu bütünleme Eğitimi ( Prof. Dr. hülya Kayıhan )
2013 Ota Koomar Center ( gözlemci olarak )
2013 İLS ( integrated listening System – müzik terapi ile duyu bütünleme terapisi )
2013 motor praksis ( terasa May- Ota Koomar Center )
2006 İdiopatik Hipotoni ( boston AACPDM kongresi )
2006 PEDİ ( disfaji eğitimi -AACPDM_boston)
1999 Disfaji eğitimi (İREM- izmit )
2009 beyinin nörofizyolojisi ( Altis Eğitim ve Danışmanlık Merkezi )
2015 Prematüre bebeklerde izlem kursu

WORK EXPERIENCE
VKV American hospital pediatric rehabilitition 2005- 2012 Down Sydrome Foundation 2001 –2004
Marmara University School of Medicine
Dept. Of Physiotherapy 2000 – 2001
Çağdaş Therapy Rehabilitation Center
for the Mentally Retarded. 1996 – 2001
Istanbul University School of Medicine
Dept. Of Orthopaedics 1994 – 1996

SPECIAL INTERESTS
Vojta therapy 1996-1999 ( 3 courses)
NDT 2005-2006 (240 hour according to EBTA)
Castillo Morales Orofacial Therapy
Treatment Dysphagia
Myofascial Therapy
Sensory İntegrations 2008-2009 (steven J. Cool sensory integration theory: neurobiyology foundations and clinical roots: 24 hours; sensory integration modul 2-3 PT. Yeşim Ünveren –SİPT certificated )

EDUCATION
Marmara University School of Health Sciences 2000 – 2001
Istanbul University School of Physiotherapy 1994 – 1990
Kılıçoğlu High School (Eskişehir) 1990 – 1987

PARTİCİPATED İNTERNATİONAL CONGRESS

2006 SEPTEMBER AACPDM BOSTON (international scholor ship)
2006 JUNE EAST EURAPEAN AND MEDİTERRANEAN MEETİNG AACPDM WARSAW ( poster and presentations )
2008 JUNE EACD CONGRESS ZAGREB (poster )


© Copyright 2015. Powered by Ses