Çocuğun gelişim süreçlerini takip ederek , çocuğun ihtiyacı olan fiziksel ve bilişsel gelişim desteği sağlamak üzere planlanmış bir tedavi metodur.

Bobath konseptine göre her çocuk özeldir, bireysel farklılıkları vardır. Her çocuğun iyi yapabildiği ve daha az iyi yapabildiği beceriler vardır. Bobath konsepti ile çocuğun daha az iyi yapabildiği beceriler için kaba motor-ince motor becerileri, bilişsel durumu, duygusal durumu, sosyal becerileri açısından analiz edilir. İyi olan alanları kullanılarak daha az iyi olduğu alanlar konusunda tedavi planı kullanılır. Eksik olduğu alanları fark edebilme ve alt basamakları oluşturma hedeflenir. Beceriler küçük yapılara bölünerek kazanıldıkça üstüne eklenerek yeni becerilerin kazanılması sağlanır.

Motor öğrenme prensipleri doğrultusunda hareketin planlanması , yerine getirilmesi, daha da iyi konuma getirilmesi için gereken adımlar planlanır ve uygulanır. Çocuk her seansın başında ve sonunda tekrar değerlendirilir.
Bobath metodu psikomotor gelişim geriliklerinde, serebral palsli çocuklarda, down sendromunda kullanılır.

© Copyright 2015. Powered by Ses