Kinezyolojik bantlama uygulaması, günlük yaşamla ve uygulanan diğer tedavi yöntemleriyle bütünleşebilen, fonksiyonel aktiviteler sırasında duyusal veri oluşturan tedavi yaklaşımıdır.
Çocuklarda geniş bir kullanım alanına sahiptir ve bebeklerde dahil iyi tolere edilir. Uygulama durumlarının başında serebral palsi gelir ve postür bozuklukları, rotasyonel sorunlar, ayağın mekanik bozuklukları, ayak stabilizasyon problemleri gibi klinik bulguların düzeltilmesine yardımcı olarak kullanılır.
Temel kullanım amaçları;
– Kas ve sinir fonksiyonunu düzeltmek
– Ağrıyı azaltmak
– Fonksiyonel seviyeyi arttırmak
– Yaralanmalardan korumak
SP’ de uygulama amaçları genellikle;
– Postüral dizilimin düzgünlüğünü sağlamak
– Zayıf kas gruplarını desteklemek, kas dengesizliğini gidererek stabilite sağlamak.
– Hipotonik ve ya hipertonik kas gruplarını kontrol etmek

© Copyright 2015. Powered by Ses