Bazı otizmli  çocuklar hiç sözel iletişim geliştirmezken,  konuşabilenlerin de  konuşmayı belli bir amaca ve iletişime yönelik  anlamlı bir iletişim aracı olarak kullanamadıkları görülmektedir. PECS’in amacı çocuğu iletişimin aktif bir parçası kılmak, sözel iletişimi pekiştirmek, çocuğa kendi kendine iletişimi başlatma isteği ve becerisi kazandırmaktır. USA’da Delaware Otizm  Programında 1 yıl boyunca PECS kullanan çocukların %75’inde konuşma başlarken %80’inde işlevsel konuşma başlamıştır. PECS kullanımı sözel iletişim olmayan çocuklarda konuşma başlamasını olumlu etkilediği gibi konuşan çocuklarda konuşmanın işlevselliği artmaktadır.

© Copyright 2015. Powered by Ses