• Motor Kontrol Nedir ve Niye Önemlidir?
  Dispraksi:
            Dispraksi hareketlerin performans ve organizasyonunu, başlatmayı önleyen zorlukların tümünü kapsamak için kullanılan genel bir terimdir. Beyinden  mesajların tam olarak vücuda iletilememesine  neden olur ve aynı zamanda  bilgiyi işleme kabiliyetinde sorun vardır. Dispraksi doğuştan olabileceği gibi, travma, inme gibi  problemlerden sonrada  olabilmektedir. Motor planların yapılmasındaki güçlükleri  ve planlama silsilesindeki koordinasyon zorluklarını içerir.
  Mesajların vücuttan  tam olarak iletilememesinin sonucu olan beyinin bilgiyi işleyememesiyle ilgili problemlerde açıkta görülür. Dispraksi doğuştan veya stroke (inme) veya travma gibi beyin hasarına yol açan hasarlardan olabilir.
  Birleşik Krallıkta (UK.),  dispraksi terimi tipik olarak gelişimi diğerlerinden farklı olanları anlatmak içinde sıkça kullanılır. Bu makalede Dispraksi gelişmekte olan çocuklardaki sakarlık, beceriksizlik durumunu değil, aşağıdaki paragraflarda açıklandığı gibi hareketin çok daha belirgin problemleri tanımlamak tercih edilmiştir.
 • Dispraksi ve Otizm Spektrumu Bozuklukları:
              Otizm Spekturumunda ki pek çok çocuk iyi gelişmiş motor koordinasyonu ve becerisi gösterebilirken, hareket ve motor planlamada önemli derecede zorluk gösteren oldukça çok bireyde vardır. Dispraksi  çeşitleri  ile ilgili farklılıklar vardır. Bizim tecrübemize göre, Dispraksi nin farklı formları birlikte veya ayrı ayrı olabilir. Bu grup arasında, dispraksinin aldığı formun içinde farklılıklar vardır.
  Gün içinde her birimiz çok az çaba yada düşünce ile bir takım hareketler silsilesi gerçekleştiriyoruz. Örneğin; duş almak, diş fırçalamak, giyinmek, araba kullanmak, yazmak vs.. Bu aktivitelerin listesi uçsuz bucaksızdır.  Bu hareketlerin hemen hepsi nefes almak, yutkunmak, konuşmak, bakmak gibi kas hareketi içeren aktivitelerdir.
  Profesyonel bir basketbol oyuncusunun zıplayarak topu atması, viyolonsel çalan birinin konser performansı, olimpiyatlarda burgulu dönme hareketi yapan buz patencinin performansı gibi bazı karmaşık motor hareketler yıllar süren pratik uygulama gerektirebilir. Günlük hayatın bir parçası olan olağan ve göreceli olarak basit hareketlerden, vücudunun her bir tarafını bir yöne döndürebilen baş döndürücü ustalık isteyen eğitimli atletlerin hareketlerine varıncaya kadar tüm hareketler sinir sistemi tarafından kontrol edilen ve karmaşık fizyolojik bir denge ile sağlanan kompleks bir motor ağa dayanmaktadır.
  Bu ağ , beyinde yer almıştır ve özel yollar ile omurilik ile ilişkilidir. Ayakkabı bağcığını bağlamayı öğrenmekten, olimpiyat jimnastikçisi oluncaya kadar, motor hareketlerin icrası ve planlamasının koordinasyonu için beyin ve omurilik birlikte çalışırlar. Beyin ve spinal kord , olimpiyat jimnastikçisi olmak  için gereken hareketler öğrenilinceye  kadar motor hareketlerin açığa çıkması ve planlaması için koordine olarak çalışırlar.
  Bazı çocuklar belirgin şekilde kaba motor hareketlerinde güçlük gösterirler . Bu çocuklar  denge, yürüme, koşma, oturma, kalkma, başlatma ve sonlandırma, taklit becerileri gerektiren hareketlerde problem gösterirler ya da  tekrarlayan hareketlere takılıp kalırlar.
  Düşük kas tonusu (Hipotoni) nedeni ile, desteksiz oturmada zorluk çekebilirler. Bazılarında ince motor becerileri seviyesinde etkilenmiş olabilirler. Gösterme (işaret etme), yakalama, objeleri tutma veya bırakmada sorunları olabilir. Otizmli çocuklar, gözlerinin etrafındaki kasları kontrol etmekde zorluklar yaşadıkları için, bakışlarını arzu edilen bir kişi yada nesneye yönlendirmek ve uzun süre bakmakta zorluk yaşarlar.
  Ve son olarak, konuşma dispraksisi olarak gösterilen çocuklar var. Çoğumuz konuşmayı hareket olarak düşünmesek bile konuşmak insan vücudunun başarabileceği en iyi kontrol edilen kas hareket kombinasyonlarından biridir. Çocuk bu hareketleri kontrol edemez ise, konuşmanın kazanılması etkilenecektir.  Oral motor taklit yapmak zor, kelimeleri öğrenmek zor gelebilir ve aynı sesi defalarca tekrar etmek gerekebilir.
  Çoğumuz  konuşmayı hareket becerisi olarak  düşünmezken, konuşma insan vücudunda kas hareketlerin en son kontrol edilen hareket  kombinasyonları arasındadır.

 

MOTOR BECERİSİ ve MOTOR PLANLAMA:
          Çocuğunuzun motor becerileri, motor planlama becerileri ile aynı değildir. Çocuğunuzun motor becerilerini gösterdiği, yapabildiği pek çok fiziksel hareket vardır. Fakat eğer yapmak istediği zamanda yapmak istediği şeyi yapmakta sorunu var ise, motor planlama ile güçlüğü sahiptir.
Belkide vücudunu her zaman istediği şekilde hareket ettiremiyordur. Yapmak istediği belli aktiviteleri yapmak ile ilgili sorun yaşıyordur. Bu aktiviteleri oluşturmayı başarabilmek onun için çok daha fazla çaba ve zaman gerektirebilir. Bazı tekrarlanan şablon motor hareketlere takılıp kalmış ve onları değiştirmek veya durdurmak ile ilgili zorluk yaşıyor olabilir. Bazen denememesine rağmen bazı değişik motor harekeleri çabucak yapabiliyor iken, bazı hareketleri istediğinde yapamayabilir. Patern olarak bazı hareketlere sahip olabilir ve takılıp kaldığı hareket paterni içinde yapmaya çalışır.
Eğer bir çocuk,  istediği bir nesneyi  merdivenlerin tepesinde görürse, merdivenleri çıkıp istediği nesneyi alabilir. Ama eğer, merdivenlerden yukarı çıkmak için odaklanması ve nesneyi alması istenirse bu komutu yerine getirmede zorluk yaşayabilir.Burada ilgi ile alakalı iki farklı durum vardır. Birincisinde  dispraksisine rağmen, çocuk uyarana karşı hareketi yapabilir. Fakat ikincisinde talep değiştiği  karşı taraftan geldiği için  çok daha planlama ve sıralı hareketlere odaklanması sebebi ile başarısız olur.
Dispraksi nin bir başka karakteristik özelliğide çocuğunuzun rutin ve mutat (alışılmış) belli hareketleri olabilmesidir. Rutinin gücü, motor planlama becerisinden çok daha fazla olabilir.
Hepimizin, otomatik pilota bağlayıp, gitmeyi planladığımız yer yerine, gitmeye alışık olduğumuz yere gitmemiz ile ilgili tecrübelerimiz vardır. Bu durumda ‘’ şapşallık yaptım…’’ deyip, geri döneriz. Neyse ki bu çok sık olarak günlük hayatımızı olumsuz etkilemez. Ama çocuğunuzun durumu, onun  günlük işlevlerini engellemeye yetecek derecede ciddi olabilir. Çocuğunuzun otomatik pilotu, onun niyetlerinden daha güçlü olduğu için, yapmak istememesine rağmen yaptığı bazı hareketleri olabilir. Ama bu dinamik çocuğa fonksiyonlarına hasar verebilecek kadar ciddi olabilir.
Kendi kendini uyaran olarak tekrarlayıcı hareketler içinde olan bazı çocukların ‘’dispraksisi vardır. Eğer bir çocuk çevre ile daha yakın ilişkiye girmek için çabalıyor ama açık bir talebe yanıt vermekte zorlanıyor ise ”dispraksi’’ ye sahip olduğu düşünülür.

Dispraksisin Diğer Bulguları:

Hareketleri öğrenmesi uzun bir zaman alır. Sonrasında da, çocuk uygun olmadığı zaman bile öğrenilmiş o hareketlerle karşılık verir.

Taleplere gecikmiş cevap vermesi – Zaman geçtikten sonra hareketi yapması.

Çocuğunuz aşırı derecede tutarsızdır, bazen bir hareketi akıcı bir şekilde yapar ve bazen de aynı hareketti  yapmak da büyük güçlüğe sahip olabilir.

Sıklıkla eşleme egzersizlerini veya aynı tekrarlayan motor planlama gerektiren diğer aktiviteleri yapabilir.

Taklit konusunda sıkıntı yaşar.

Çocuğunuz hareketi oluşturmak için,  eğer sizin elleriniz onun ellinden daha iyi çalışacağını düşünüyorsa sizin ellerinizi alır.

Çocuğunuz, hareketler serisini öğrenmekte zorluk yaşar. Sıklıkla çocuk belirli hareketlerde alışılmamışlık gözükür. Bu motor becerilerinde çocuk hantal ve gecikmiş gözükür. Diğer pek çok motor becerisi normal gözükmesine rağmen yine de bu olabilir.

Yazarken veya karalarken aynı, karışık veya anahtar kombinasyonları aşırı derece tekrar ve tekrar görünür.

Çocuk sürekli ve tekrarlayıcı  bir şekilde masayı terkedebilir. Çünkü kalkmak ve gitmek için motor paterne sahiptir. Ve sürekli olarak ağzına bişeyler götürmek üstüne bir motor kalıba sahip olabilir. Sıklıkla çocuklar, onların kalıplarını kırmak için onları engellemenize rağmen,  sinirlenmek yerine hoş karşılar. Çünkü sizin bu hareketlerinize takılı kalmıştır, Hatta bazı disparaksiye sahip çocuklar onları yatağa veya koltuğa bağlayan kemeri bile hoş karşılayabilirler

çocuğun gösterdiğinden daha fazlasını anladağına dair güçlğ bir his vardır. Bazen çok daha sofistikiye bir yolla konuştuğu zaman, dikkatinkalitesinde farklılık oluşur.

Sıklıkla bileteral koordinasyon zayıflığı vardır. Genellikle dominant bir el seçimi yapılmamıştır.

Zıt kas gruplarının çekme ve uzamasını içeren  alternatif kasılmasını etkileyen görevlerde daha düşük performans gösterebilirler. Örneğin; eğer bir çocuktan kovaya bir nesneyi koşmasını isterseniz, nesneyi alıp kaldırabilir, kovanın üstünde tutabilir ve bırakamaz. Almak ve bırakmak zıt kas gruplarını içeren bir görevdir.

Dispraksili bir çocuk karşılık verdiğinde, hareket hızlı ve anidir. Yavaş, kontrol edilerek yapılan hareketler çok nadiren görülebilir.

Şaşırtıcı bir şekilde yazı yazabilen dispraksisi olan çocukları yazabildiği görünmüştür. Gözleri kapatıldığı zaman yazıları daha iyi ve yavaştır.

 • Konuşma Dispraksisinin Bazı Bulguları:
  Çocuğun konuşma seslerini oluşturmada zorluğu vardır.
  Sesleri sıralamada zorluğa sahiptir.
  Kontrollü nefes ve fonasyonda güçlüğü vardır.
  Beslenmek ile ilgili zorlukları vardır.
 • Aldanmayın;
             Belli durumların altında  örneğin gözlem süresi kısıtlı ise otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar iyi eğitimli gözlemcileri bile dispraksisi olmadığına inandırabilir.  Bir Örnek; Robbie ye otizm teşhisi kondu. Sabun köpüklerini üflemeyi çok sever. Bu onun uyaranı  olarak bahsedilmişti . Çünkü hergün saatlerce balon yapabiliyor ve maniple  edebilirdi. Bunu hergün yaptığı için de balon yapmak için gereken tüm ince motor hareketlerine olağanüstü derecede adapte olmuştu. Balon yaparken Fizyoterapist tarafından 10 dakika boyunca izlendiğinde, mükemmel motor beceriye sahip olduğu şeklinde değerlendirilmişti. Baştan başa bir gözlemleme yapıldığında, Robbie nin önündeki bir engelin üstüne çıkamadığı, bardaktan su içemediği, kalem tutamadığı, aşağı ve yukarı zıplayamadığı ve talep üstüne basit taklitleri yapamadığı görüldü.
  Direkpaksiyi  değerlendirirken, kendileri tarafından sınıfta hergün yoğun olarak değerlendirmede denedikleri hareketleri göz önünde bulundurmak faydalı olabilir. Aşırı derecede pratik yapılmış hareketler de gözlem süresi arttırılmalıdır  ve pratik edildiğinde çocuğun becerisi nasıl olduğunu görülebilir.  Ancak bunlar dispraksi için değerlendirirken kullanılmamalıdır.
 • Dispraksiya ve Zeka:
 • Komutlara karşılık vermede zorlukları olduğu için Otizmli ve Dispraksili çocuklar genellikle bilişsel olarak hasar görmüş ya da bilinçli olarak iletişimsiz olarak düşünülürler. Her ikisi de hatalı varsayımlardır.
 • Dispraksi zekayı etkilemez ama öğrenme ile ilgili problemler yaratır. Genellikle dispraksili çocukların zekası tahmin edilemez. Bu problem bir kısır döngü oluşturur. Çünkü entellektüel kapasitelerini gösteremedikleri için düşük zekaya sahip oldukları düşünülür ve pek azı onların düşünsel becerileri ile orantılı bir seviyede eğitim alabilir . Zaman içerisinde yaşıtlarına göre, öğrenmeleri için daha az imkan verildiği için de daha az zorlayıcı düşünsel malzeme ve yeni becerileri tecrübe edecek daha az şans bulabilirler. Zaman geçtikçe yaşıtlarından geriye çok daha geride kalırlar  ve önceki bilişsel becerilerinin düşük olduğu ön yargısını doğrular duruma gelir.
 • Otizm tedavi programlarında bile, dispraksili çocukların özel motor planlama konuları bile çok az gündeme geliyor. Tedavi de otizmli çocukların çoğunda ortak olan sosyal ve iletişim konularına yoğunlaşıyor. Eğitim metotları özel ihtiyaçları için iyi tasarlanmadığında, Dispraksili çocukların sosyal ve iletişim konularında arzu edilen ielerlemeyi elde edemezler. Genellikle bunun neticesinde, hareket sorunları olmayan Otizmli çocuklardan daha ciddi ve derin bir otizme sahip diye damgalanırlar. Benzer şekilde icraacı fonksiyon zorluğu (executive function difficulties) olan otizmli çocukların durumuda otizmin daha ciddi bir formu değildir ama otizm ve dispraksi kombinasyonudur. Sorunların nedeni doğru bir şekilde anlaşılıncaya kadar  ve uygun staretijiler uygulamaya konuncaya kadar bu çocuklar ilerleme kaydetmede başarısız olurlar.
www.stokke.com/en-us /highchair.aspx (United States)
www.backinaction.co.uk (United Kingdom).

 

 • Biz yukarıdaki link de görünen ayarlanabilen sandalyeyi kullanıyoruz.
 • Eğitim seanslarında, ona sunduğunuz eğitim materyallerini nerede tuttuğunuzun farkında olun. Çocuğun kollarının rahat ve masanın üstünde rahatça hareket edebileceği bir yükseklikte sunulan materyaller masa üzerinde kolaylıkla hareket ettirebilir. Eğer malzemeleri, işaret etmesini isterken sunarsanız, sunulan malzemeler onun kolu mesafesinde ise, bu onu zorlayacaktır. Çünkü kendi kolunu uzatarak ve desteklerken, eş zamanlı olarak doğru hedefe yönlendirmek zorunda kalacaktır.
 • Malzemeleri sunarken, aynı zamanda çocuğun orta hattını dikkate alın. Onun orta hattı burundan göbek deliğine giden bir hattır. Orta hat gerçekte bir çizgi değil, fakat çocuğu iki eşit parçaya bölen bu geometrik yüzey vücudu sağ ve sol yarı olarak böler. Eğer 2 seçenek sunuyorsanız ve çocuk sağ eli ile gösterme eğilimli ise, her iki seçeneğide daha sağ tarafa yakın tutarak, onun sağ elinin, doğru seçeneği göstermek için dramatik bir şekilde orta hattını yararak geçmesi gerekmez.
 • Deneyin ve çok daha fazla postürün ve pozisyonun farkında olun. Daha başarılı ya da daha az başarılı olduğunu gördüğünüz zaman not alın.
 • Motor Zorlukların Üstesinden Gelmek İçin Çocuğunuza Yardımcı Olmak
 • Çocuğunuzun motor zorluklarının üstesinden gelebilmesi için burada yardım edeceğiniz bazı düşünceler var.
 • Davranışsal Destek
 • Dispraksili çocuklar, hareketlerini kontrol etmek, motor görevleri yerine getirmek, güçlenmek ve koordinasyonu geliştirmek gibi, bize doğuştan bahşedilen becerileri geliştirmek için çok sıkı çalışmalıdır. Çocuğunuzun vücudu ile yaptığı çabadan keyif almasını sağlayacak duruşlar geliştirmesi için yüreklendirin. Ona inatla sürekli denemeyi öğretin. Hayal kırıklığına uğramamayı öğretin. Ona, kendisinin bazen göstermekte zorlansa bile akıllı olduğunu bildiğinizi hissettirin.
 • Zorlanmaların hoşlanıldığı, iyileşmenin ve eforun yüksek derecede değerli olduğu ev ortamı yaratın. Eğer başarılı olursa bu müthiş ve tebrik edilmeli ama bir görevdeki başarı, iyi hissetmenin tek kaynağı değildir. İyi hissetme her gün gösterilen azim, devamlılık ve büyük efordur. Bazı görevler onun için bilişsel olarak meydan okuyacak düzeyde olmayacaktır ama ona koordinasyonunu ve kontrolünü geliştirmede yardımcı olacaktır. Ona, bu görevlerin onun ne kadar akıllı olduğu ile ilgili değil, ama hareketlerinde ne kadar kontrollü olabileceği ile ilgili olduğunu anlatın.
 • Bilişsel Olarak Daha Zorlayıcı, Motor Olarak Daha Kolay
 • Motor kontrol zorluğu olan çocuklar mental olarak vücutlarından daha hızlıdırlar. Onlar için iletişim ve oyun fiziksel olarak yetişemeyecekleri bir hızda gerçekleşmekte ve o nedenle onlar da vazgeçmektedir. Vücutları ile iyi yapabildikleri şeyler, akılları ile yapabilecekleri şeylerden çok daha basit ve az gelişmiştir. Bunun sonucunda pek bir şey yapmadan etrafta gezinir veya bazı tekrarlayıcı aktivitelere bağlanarak akıllarını gerçek anlamda kullanmazlar. Gerçek anlamda akıllarından geçeni kullanmadan bazı tekrarlayan aktiviteler içinde kalırlar.
 • Bilişsel olarak meydan okuyan ve motor olarak kolay görevler tasarlayabilirsiniz. Örneğin, çoktan seçmeli 2 veya 3 muhtemel cevabı olan sorular. Bir ses dinlettirin (tren) ona 2 veya 3 seçenek sunun ve bu sesi neyin yaptığını sorun. Önüne isim yazan 2-3 seçenek koyup kendi adının yazılı olduğunu sorun. Ayrıca anne, baba vs. isimlerini sorun. Bu örnekler motor olarak basit ama bilişsel olarak meydan okuyan sorulara örnek.
 • Cevap Yöntemi Bulun
 • Bilişsel olarak çok daha fazla meydan okuyan (zorlayıcı) görevler tasarlamak için çocuğunuzun iyi şekilde yönetebileceği bir cevap formu bulması için yardımcı olmanız çok önemli. Böylece bize neyi anladığını göstermesine ve yeni materyaller ile yeni beceriler öğretmemiz için bir temel oluşmasına imkan sağlarız.
 • Örneğin, biz aşırı derece de dispraksik olan ve kendi ellerini kontrol edemeyen bir çocuk ile çalıştık. Eğer, bir masaya yerleştirilmiş 3 nesneden bir tanesini almasını istediğimizde, doğru nesneye yönelerek bakıyor ama elleri ile cismi hareket ettiremiyordu. Eğer ellerini hareket ettirirse, hareketleri kontrolsüzdü ve genellikle nesnelere çarparak onların devrilmesine sebep oluyordu.
 • Çocuğunuzun fiziksel kontrolünün arttırılmasına yardımcı olmanın bir hedef olduğunun bilincinde olursanız, onun bunu başarmasına yardımcı olmak için yeni yollar bulacaksınız.Sizin taleplerinize daha fazla cevap verdikçe, motor planlama problemlerinin üstesinden daha çok gelecektir. Eğer siz ondan bir şey almak isterseniz ve o alırsa, o kendini farklı şekilde kullanıyor çünkü bu sizin fikrinizdi. Bir şeyi almak isteyip sonra da alıyorsa, bu aktivite motor planlama içermeyebilir. Eğer siz bir şey yapmasını isterseniz ve o yaparsa, o kendini farklı olarak kullanmış olur. Çünkü sizin fikrinizi uygulamıştır. Çok daha sık motor planlama çok daha yoğun motor planlama ve daha uzun süre yaptıkça, motor planlama da çok daha iyi olacaktır. Sıklık, yoğunluk ve süre anahtardır.
 • Çocuğunuzu uyaran- ona bir dakika veya daha fazla bir süre sonra, ondan ne isteyeceğinizi söyleyin. Bu onun hazırlanmasına ve motor gecikmelerine yardımcı olacaktır.
 • Fiziksel Suflörlük
 • Eğer çocuğunuz zorluk çekiyor ise, onu görev içinde hareket ettirerek ona suflörlük yapın. Bu bir fiziksel suflörlüktür. Ona, ‘’göstereceğiniz’’ söyleyin. Sonra elini yada görev için vücudunun hangi bölgesi kullanılıyor ise alarak görev boyunca ona yardım edin. Eğer suflörlüğünüze karşı direnç gösterirse suflörlüğü bırakın. Ona, henüz hazır olmadığını söylemek üstünde düşünün. Ona, birkaç saniye vereceğinizi ve sonra yeniden deneyeceğinizi söyleyin. Birkaç saniye bekleyin ve yeniden deneyin.
 • Görev sürecince çocuğunuza klavuzluk etmek için fiziksel suflör olduğunuzda, mümkün olan en kısa sürede, vermiş olduğunuz desteğin miktarını yavaşça azalttığınıza emin olun. Çocuğunuz görevi bağımsız tek başına yapıncaya kadar, desteği azaltarak yok etmeye devam edin.
 • Yavaş ve Düşünmeden Yapılan Hareketlerin Kontrolü
 • Bazen çocuğunuz bir görevin içine kendini atıvererek çok hızlı bir şekilde yapabilir. Bir resimi göstermesi istendiğinde, parmağını başarılı bir şekilde tekrarlanarak birkaç kez resime vurabilir. Bu iyi kontrol edilen bir hareket değildir. Eğer hızlı ve tekrarlayan hareketler yapıyor ise, ona kontrollü ve yavaş bir şekilde yapması için yardım edin. Abartılı bir şekilde yavaş ve kontrollü bir şekilde gösterin ve sonra gerekiyorsa ona suflörlük ederek yardım edin.
 • Akıcılığı Geliştirin
 • Çocuğunuz bir görevi ustalık derecesinde yapmaya başladığında, hız kazanmaya başlayabilir. Şimdi, bu beceri için akıcık için çalışma zamanı. Akıcılık, dikkatli ve kontrol edilen hızı içerir. Motor kontrol zorlukları olan çoğu çocuk, hızlı gitmek ister. Eğer yumuşaklık ve göreceli olarak hareketleri hızlı ise (düşünmeden, birden bire yapılan değil) ve hareketlerini kontrol edip, göreve uygun şekilde değiştirebiliyorsa, o zaman akıcıdır.
 • Çocuğunuzun belli taleplere karşılık vermekte iyileştiğini ve hızlandığını gördüğünüz zaman, talebi değiştirip ondan biraz daha hızlı olmasını isteyin. Bu basit aktivitelere merak, eğlence ve meydan okuyuş katacaktır.
 • Örneğin; bir kız nesneleri sepete koymayı seviyordu. Renklerine göre ayrılmış renkli kutuların konabileceği delikli bir kutu yaptık. Renkleri öğrenip, doğru renkli kutuyu doğru deliğe koymasını öğrendiğinde, hızlanmasını istedik. Doğruluğunu sağladı ve hızlı olduğunda bile hareketlerinde tekrarlayıcı değildi. Akıcılığı praktik attığı açıktı. Usta olarak kendi başına yapabilmenin sağladığı deneyimin motivasyonuna sahip oldu. Görevi hızlı şekilde yapmakla bu işi bilişsel olarak meydan okuyan ve çok daha doğal yapabilir olmayı sağladı. Yaptığı işi sergiler, gösteriş yapar gibiydi. Bence hepsini yapıyordu. Akıcılığın deneyimlenmesi ve çalışılması bir görevi bilişsel olarak çok daha meydan okuyucu ve eğlenceli yapar ve çocuğunuz çok daha fazla başarma övgüsü kaynağına sahip olur.
 • Motor Meydan Okuyuşları Yaratın
 • Olağan dışı durumlar ve engeller yaratarak motor meydan okuyuşları içeren bir oyun yapın. Sonra çocuğunuzun çabasını tebrik, teşvik eder şekilde tempo tutun, alkışlayın. Örneğin; ona kesmesi gereken bir yiyecek verin, yeni motor aksiyonlar içeren oyuncakları kullandırın, çocuğunuza yeni olan aletleri kullanabileceği görevleri verin vs.
 • Yeni fikirler için kaynaklardan biri:  Developmental Dyspraxia, Identification and Intervention by Madeleine Portwood. (Gelişimsel Dispraksiya, tanımlama ve müdahale, Madeline Portwood) Çocuğunuzun dispraksiyası, kitapta anlatılandan farklı olduğunun farkına varacaksınız. Ama prensipler iyi ve bazı fikirler de uygulanabilir.
 • Fiziksel Temas
 • Pek çok kişinin farkettiği gibi, dispraksisi olan çocuklar, başka bir kişi ile fiziksel kontak kurduklarında çok daha iyi yaparlar. Eğer çocuğunuz bir ince motor görevi yapıyor ise, çocuğunuzun vücudunun iyi desteklenmiş olduğuna emin olun. Başka bir kişi ile fiziksel kontak içinde iken çocuğunuzun çok daha iyi yaptığına şahit olmuş olabilirsiniz.
 • Eğitimlerde, görevleri yerine getirirken fiziksel temas şekilleri ile ilgili deney, gözlem yapın. Onun omuzuna elinizi koymayı, omuz omuz yan yana oturmayı, sırtına veya bacağına elinizi koyarak destek vermeyi veya masa ve sandalyeyi odanın köşesine koyarak ona yakın oturmayı deneyin. Bunlar özellikle ona meydan okuyan görevleri yaparken yardımcı olacaktır. Eğer fiziksel kontak ile daha iyi yaparsa, buna suflörlük gibi yapın ve ustalaştıkça fiziksel teması yavaş yavaş azaltarak tamamen kaldırın.
© Copyright 2015. Powered by Ses