Gelişim basamaklarında herhangi bir şekilde sorun olan çocuklarda ( duyu bütünleme bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluk, otizm spektrumundaki çocuklar, serebral palsili çocuklar, down sendromu ,psikomotor gelişim gerilikleri) var olan fiziksel ve kognitif gelişim eksikliklerine çiğneme –yutkunma bozuklukları da eşlik eder.

   Çiğneme –yutkunma bozukluğuna sahip çocuklar yutkunma ve çiğneme kaslarının durumu, duyusal hassasiyetleri açısından değerlendirilir. Değerlendirme sonuçlarına duyusal hassasiyetlerinin azaltılmasını, yemek yeme çeşitliliğinin arttırılmasını, çiğneme ve yutkunma kaslarının güçlendirilmesini, doğru beslenme pozisyonlarının ayarlanmasını içeren çocuğa özel bir program oluşturulur.

© Copyright 2015. Powered by Ses