ilsgorsel

 • MÜZİK VE BEYİN 
 • Müziğin, bilişsel gelişim, öğrenme ve duygusal kararlılık üzerine etkisi tartışılamaz. Yapılan araştırmalarda müziğin beyinde sinyallerini etkilediği bu sırada beyin ve vücut arasındaki sinyalizasyonu sağlayan neurotransmitter, protein, cytokine ve hormonları kullandığı kanıtlanmıştır. Beyin müziği algıladığında ve sentezlediğinde biyokimyasal reaksiyonlar oluşur. Dış dünyayı nasıl algıladığımız, sesleri nasıl algıladığımıza bağlıdır. İşitsel algı, işitme uyaranlarının algılanması, sentezlenmesi ve yorumlanması ve bunların beyinde belli bölgelere iletilip bütünleştirme olayıdır. Bütünleştirme,  işitme dışında dış dünyayı algılamamıza yardımcı olan tat, koku, görme, işitme, denge  merkezlerin aralarında iletişim kurmasıdır.Bu tezden yola çıkarsak beyin ve müzik arasındaki bağlantıyı kullanmak öğrenmeyi, bilişissel gelişimi olumlu yönde nasıl destekler? Acaba  müzik duygusal  durumu nasıl stabil hale getirir?
 • Müziğin bilişsel gelişim ve öğrenme üzerine olumlu yönde etkileri ve duygusal stabiliteyi  nasıl sağladığına ilişkin sorular bilimadamlarını müzikle tedaviye yöneltmişlerdir.  Beynin her iki lobunu da öğrenmenin içine katan çok özel tempo ve frekanslar içeren müzikler bilgilerin hem kolay öğrenilmesini, hem de bilgilerin kolay bir şekilde kalıcı hafızada tutulmasını sağlamaktadır. Araştırmalara göre özellikle klasik müzik uzaysal-zamansal becerilerin gelişmesini sağlamakta, matematiksel düşünceyi güçlendirmekte ve öğrenmeyi hızlandırmaktadır. Belli frekans aralığındaki müzikler kalp atışını ve kan basıncını yavaşlatır ve beyindeki alfa dalgalarını uyarır. Buna bağlı olarak beynin sağ lobu uyarılarak kişi sakinleşip konsantrasyonu artmaktadır.
 • BİLİMSEL OLARAK KANITLANMIŞ METOTLARLA,  BEYİN ÖZEL FREKANS VE TEKNİKLERLE KONSANTRE EDİLEBİLİR Mİ?
 • MÜZİK BEYİN VE İLS  (integreted listening system)Psikiyatrist  Dr.  R. Mindson “birçok davranışsal ve emosyonel problemler sadece psikolojik değildir,  altında nörolojik temeller  de vardır.” Düşüncesini savunmuştur. Dr. Tomatis ile birlikte yaptığı çalışmaları farklılaştırırak İLS sistemini oluşturmuştur.
 • İLS neden tektir?İLS gerçek bir multisensory sistemdir.  Görme, vestibüler ve hareket aktivitelerini işitme programı ile kullanır.
 • İLS program dizaynıdır. Nöromotor gelişisel yaklaşım metotlarını içerir.
 • İLS klinik ve eğitimsel amaçlar için spesifiktir: sensori- motor, konsantrasyon, okuma ve optimal performansı destekler
 • İLS ekipmanları klinik, okul ve evde kullanımı ve uygulabilirliği çok kolaydır.
 • İLS duyusal bütünleme bilgileri, katılma ve odaklanma, öğrenme ve iletişim, sosyal katılım, özgüven ve kendi kontrolü sağlama gibi nörolojik alt yapıya gösterir.
 • İLS metodunda üç program kullanılır. Kulak- beyin ( işitme, vestibüler, santral sinir sistemi, otonomik sinir sistemi); görme-denge- koordinasyon ( vestibüler, visüel, proprioseptif, sensori- motor  sistemleri ) iletişimsel dil ( alıcı ve ifade edici dil )
 • Varolan becerilerin iyileştirilmesi için öğrenme, dikkat, motor ve davranış kontrolünün sponton ve sık tekrarla yapılaması gerekir. İLS metodu multi-sensory girdileriyle sık tekrarı kombine ederek kullanmayı sağlar.

© Copyright 2015. Powered by Ses