• ATLA TERAPİ ( HİPOTERAPİ )
 • 1960’lı yılarda terapatik binicilik merkezleri Avrupa , Kanada ve ABD’de kurulmaya başlanmıştır.

Hipoterapi adını ise fizik tedaviye yardımcı olarak Almanya, İsviçre ve Avusturalya’ da kullanılması ile almıştır. 1970’li yıllarda fizyoterapistler atın hareketlerini kullanarak  tedavi alanlarını  geliştirdiler. 1987’de NARHA ( Kuzey Amerika engelliler binicilik Derneği )  ve 1992’de AHA ( Amerikan Hippoterapi Association) kurulmuştur. 1993’ten beri de AHA ( amerikan  hippoterapi assocition ) atla terapi yapan AHA terapistlerini kayıt almaya ve uygulamadaki standartları belirlemeye başladı.

Atlarla birlikte yaptığımız terapi ile çocuklarda var olan problemlerin , fonksiyonel kısıtlılıkların atın hareketleri ile çocuğun hareketleri arasında etkileşim sağlayarak olumlu yönde fonksiyonel kazanımlar elde edilmeye çalışılmasından ibarettir.

 • Atın ritmik, simetrik üç boyutlu hareketleri atın üzerindeki kişi için çok yönlü bir duyusal bilgi sağlar. duyusal bütünleminin atlarla etkileşim içinde yapılmasıdır.   Atın üzerindeki kişi için dokunma için yeterli bilgi girişi; vestibüler sistem ile ilgili bilgi girişi sağlayarak postural kontrol; denge; motor planlama; uyanıklılık; dikkat; görsel takip; oryantasyon; sezgisel/ ileri besleme ve reaktif/ geri besleme kontrolü; stabilite; konuşma/ iletişim; bilişsel gelişim; vücut farkındalığı ;uyum sağlama, düzgün solunum, dolaşımın düzenlenmesi gibi alanlarda başarılı bir şekilde çalışabilme imkanı sağlar
 • atla terapi
 • serebral palsili çocuklarda,
 • otizm spekturumundaki çocuklarda
 • psikomotor gelişim geriliklerinde
 • dikkat eksikliği olan çocuklarda
 • hiperaktivitesi olan çocuklarda
 • duyusal bütünleme sürecinde problem olan çocuklarda
 • konuşma problemi olan çocuklarda
 • dürtü kontrolü olan çocuklarda
 • denge problemi olan çocuklarda kullanılabilir
 • kognitif  gelişimde desteğe ihtiyacı olan çocuklarda
 • hareket becerilerinde yavaşlık olan çocuklarda
 • postür kontrolüne ihtiyaç duyan çocuklarda
 • http://www.americanhippotherapyassociation.org/
 • http://www.pathintl.org/about-path-intl/about-path-intl

© Copyright 2015. Powered by Ses