Çocuklarda psikomotor gelişim bir süreçtir. bebek doğduğu andan itibaren başlar ve devam eder.

Bebeğin anne karnındaki süreci de doğum ve doğumdan sonraki süreçler gelişimi etkiler. Gelişimi destekleme çocukların etkin birer birey olmalarını sağlar.

Bebeklik döneminde  emeklemek, yürümek, kaşık kullanmak gibi ince- kaba motor hareketleri; farklı çevreler adaptasyonu- kendini sakinleştirebilme gibi sosyal- duygusal gelişimi; kendini ifade etme ve başkaları ile  iletişim becerileri içerir.

Okul döneminde makas kullanmak ,yazı yazmak , düğme iliklemek gibi  ince motor becerileri; takla atmak , tek ayak üstünde zıplamak gibi kaba motor becerileri; okula uyum sağlama-okul kurallarına uyma gibi sosyal-duygusal gelişimi; kendini ifade etme- arkadaşları ve öğretmenleri ile ilişkileri sürdürme  becerilerini içerir.

Hareket becerilerinin gelişimini, sosyal -duygusal gelişimi; iletişim becerilerini desteklemek için duyusal girdiler sağlanarak çocukların yapmak istedikleri için plan yapması ve yaptığı planları uygulaması, süreçleri doğru yönetmesi , akranları ve çevresindeki kişilerle iletişimi devam ettirmesi için duyusal bütünleme temelli oyunlar ile müdahalede bulunulur.

Hedef çocukların  yaşına uygun günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı sağlamak ve akademik olarak başarı sağlamaktır.

Duyu bütünleme terapisi, bobath terapisi, oyun  destekli terapiler kullanılır.

© Copyright 2015. Powered by Ses